• Your cart is currently empty.

HER DREAM

Photographer: Evgeniya Perevozchikova
IG: @jane.camera.vl
Publication: No Name
IG: @noname_studios
Hair Stylist: Irina Lebedinskaya
IG: @lebedinskaya_hair
Model: Sonia @diva_models_agency
IG: @diva_models_agency
Agent: Olga Lehr
IG: @olga_vasilkova_diva
Wardrobe Stylist: Muse
IG: @musevl
Makeup Artist: Larisa Razumceva
IG: @razumceva_make_up
Northside Magazine Vol 97 Ft Marisha Zemlianko

By NORTHSIDE MAGAZINE

50 pages, published 5/17/2022

Northside Magazine Vol 97 Ft Marisha ZemliankoCover:Elena Peshkun@peshkun.proMarisha Zemlianko@marishka_zemliankoInside:Nani@nn.creativeJesspasz@jesspaszEvgeniya Perevozchikova@jane.camera.vlNo Name@noname_studiosIrina Lebedinskaya@lebedinskaya_hairSonia @diva_models_agency@diva_models_agencyOlga Lehr @olga_vasilkova_divaMuse@musevlLarisa Razumceva@razumceva_make_upMehtab Kaur…

Related posts

Comment